Wel of geen verwijzing

Zonder verwijzing naar de oefentherapeut!

Vanaf 1juli 2008 Direct Toegangelijk Oefentherapie

Hoe werkt DTO?
Na aanmelding zal de oefentherapeut de patiënt/cliënt eerst zorgvuldig screenen, waarbij gekeken wordt of de patiënt/cliënt met zijn klachten inderdaad bij oefentherapie Cesar/Mensendieck aan het juiste adres is.

Belangrijk, want als het klachtenpatroon niet hoort bij een gezondheidsprobleem dat valt binnen het gebied van de oefentherapeut, dan krijgt de patiënt/cliënt het advies om alsnog naar de huisarts te gaan.

Na de screening onderzoekt de therapeut of oefentherapie voor de betreffende patiënt zinvol is. Zodra dat vaststaat, zal de oefentherapeut met de patiënt concrete afspraken maken over bijvoorbeeld, de start, de aard, de duur en het te bereiken doel van de behandeling.

Is DTO voor iedereen?
De directe toegankelijkheid oefentherapie is voor iedereen in Nederland. Voorwaarden zijn er niet aan verbonden, dus het maakt in principe niet uit wat de zorgvraag is of wat de klachten zijn. Het kan zijn dat (nog) niet elke zorgverzekeraar DTO vergoedt. Het advies is daarom goed de polisvoorwaarden van de verzekering te bekijken of informatie te vragen bij de oefentherapeut.